W sobotę 19 lutego 2022 r. w świetlicy Nadleśnictwa Ruszów odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Ruszów za rok 2021. W zebraniu uczestniczyli dorośli członkowie jednostki jak również Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz liczne grono zaproszonych gości tj. Starosta Zgorzelecki A. Bieliński, Burmistrz GiM Węgliniec M. Wieczorek , Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Grzegorz Fleszar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sz. Mikołajczyk, Prezes ZOMG ZOSP RP W. Błauciak, Sekretarz GiM Węgliniec M. Papla, Sołtys E. Petrunio oraz delegacja strażaków z zaprzyjaźnionej od lat jednostki Kunratice u Cvikova (Czechy) i członkowie wspierający. W roku 2021 strażacy byli dysponowani do 95 różnorodnych działań tj. pożary 15, miejscowe zagrożenia – 78 i alarmy fałszywe – 2. W chwili obecnej 29 osób (w tym 3 panie) posiadają aktualne szkolenia i badania uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych. W minionym roku po uzyskaniu pełnoletności czworo wychowanków MDP ukończyło kurs podstawowy i zasiliło grupę wyjazdową. Najlepszą wizytówką jednostki jest młodzież która działa w powstałej w roku ubiegłym drużynie dziecięcej jak również w MDP. Młodzi strażacy odnieśli kilka spektakularnych sukcesów takich jak brązowy medal chłopców w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP wg. regulaminu CTIF, udział aż 3 reprezentantów w finale krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” i zwycięstwo na szczeblu kraju Miłosza Mesjasza w gr. II – szkoły ponadpodstawowe. Trójkę finalistów szczebla krajowego tj. Miłosza Mesjasza, Huberta Kopanię i Adriana Kowalskiego Burmistrz M. Wieczorek nagrodził cennymi nagrodami rzeczowym. W minionym roku jednostka zakupiła wiele różnorodnego sprzętu tj.2 butle i maski do aparatów powietrznych, przyczepkę podłodziową do transportu pontonu, sprzęt do ratownictwa wodnego, akumulatorowy system oświetleniowy LED , sprężarkę elektryczną, prądownice typu TURBO, linki ratownicze, ubranie i buty bojowe, zestaw przeszkód toru do zawodów pożarniczych dla młodzieży wg. regulaminu CTIF, dresy, koszulki i polary dla dziecięcej i młodzieżowej drużyny, systemem gospodarczym dokończono remontu świetlicy i zaplecza socjalnego gdzie zamontowano nowe meble oraz sprzęt AGD. Był to bardzo dobry rok który pomimo pandemii Covid-19 możemy zaliczyć do udanych. Główny trzon finansowania pochodził z dotacji lokalnego samorządu tj. GiM Węgliniec ale dzięki staraniom zarządu pozyskano znaczne środki z innych źródeł poprzez dotacje i darowizny między innymi z Fundacji ORLEN , Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników, fundusz sołecki Ruszowa, Powiatowego Urzędu Pracy, KG PSP w Warszawie, Nadleśnictw Jugów, Pieńsk, Ruszów, Świętoszów i Węgliniec. Wyróżniającym się strażakom oraz gościom na wniosek zarządu wręczono symboliczne upominki i podziękowania. Podczas obrad zarząd OSP Ruszów otrzymał absolutorim oraz liczne podziękowania za dobrą pracę oraz cykliczną organizację turnieju piłkarskiego , wędkarskiego i wielu innych ciekawych przedsięwzięć . Pragniemy podziękować wszystkim którzy wspierają naszą jednostkę.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów

Foto – J. Wilk OSP Ruszów