Sztab Nr 2349 utworzony przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie swoim zasięgiem obejmował miejscowości Ruszów , Jagodzin, Piaseczną, Stary Węgliniec oraz Czerwoną Wodę. Kwestowało łącznie 17 wolontariuszy, głównie strażacy z miejscowych OSP oraz młodzież. W wyniku zbiorek ulicznych oraz podczas imprez plenerowych w Starym Węglińcu, Jagodzinie i Ruszowie jak również potwierdzonych i zakończonych na dzień dzisiejszy aukcji – licytacji na Allegro zebrano łącznie 22 054,92 zł, 50,0 euro oraz drobną walutę obcą kilku państw. Aktualnie trwa jeszcze kilka aukcji – licytacji na Allegro i wynik    z pewnością zmieni się za kilka dni na plus. Wyniki zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Czerwona Woda – 2004,44 zł + 11,0 euro

Stary Węgliniec – 2281,87 zł + 4,0 euro

Jagodzin – 5001,56 zł + 20,0 euro

Ruszów – 12 767,05 zł + 15,0 euro

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, oraz osobom które zagrały w orkiestrze jak również tym co ciężko pracowali podczas przygotowania i obsługi imprez plenerowych, licznym sponsorom i darczyńcom. Więcej informacji i podsumowanie wkrótce.

                                                                              Sie Ma – Szef Sztabu 2349 – Janusz Droś