W sobotę 4 grudnia rozpoczęły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w dwóch grupach wiekowych tj. grupie I – uczniowie szkół podstawowych i grupie II – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na pandemię COVID-19 organizator konkursu tj. ZG ZOSP RP w Warszawie podjął decyzję o organizacji turnieju systemem zdalnym. Wcześniej wszyscy chętni uczestnicy musieli przejść specjalny system zgłoszenia, rejestracji i logowania. Do eliminacji przystąpiło siedmioro członków MDP i OSP Ruszów tj. Milena Mesjasz, Milena Stasiak, Mikołaj Bałut, Hubert Kopania (grupa I) i Miłosz Mesjasz, Adrian Kowalski , Maksymilian Drgas (grupa II). Nasi uczestnicy do eliminacji od kilku tygodni przygotowywali się pilnie pod bacznym okiem Rafała w świetlicy naszej remizy. W związku z bardzo dużą liczbą prób logowania osób nieuprawnionych do udziału w eliminacjach pisemnych w I grupie wiekowej – co spowodowało nieprawidłowe funkcjonowanie platformy internetowej i ograniczoną możliwość logowania się.


Jury OTWP mając na uwadze dobro uczestników podjęło decyzję o unieważnieniu wyników i przeprowadzeniu testu pisemnego ponownie dla całej grupy wiekowej. W II grupie wiekowej eliminacje odbyły się sprawnie. Do ścisłego finału z całego kraju awansowało 25 osób w tym aż dwóch naszych reprezentantów

tj. Adrian Kowalski i Miłosz Mesjasz.

Powtórzone eliminacje w grupie I odbyły się w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia, tym razem bez problemów technicznych. I tu również wyłoniono 25 finalistów z całego kraju, a w wśród nich jest nasz Hubert Kopania. Uczestnicy eliminacji w grupie I i II indywidualnie rozwiązywali zadanie testowe składające się z 60 pytań. Wśród wyłonionych na szczeblu kraju 50 finalistów w dwóch grupach wiekowych jest 6 reprezentantów woj. dolnośląskiego – w tym aż trzech naszych.

Etap drugi to finał ustny, który zostanie rozegrany 18 grudnia br. gdzie każdy uczestnik będzie odpowiadał indywidualnie (on-line) na pięć pytań przed komisją konkursową, siedząc przed komputerem wyposażonym w kamerę, głośniki i łącze internetowe. Komisja konkursowa na bieżąco po każdym pytaniu będzie oceniała udzielone odpowiedzi  i będzie  miała możliwość zadawania dodatkowych pytań. Życzymy powodzenia naszej młodzieży w finale ustnym i gratulujemy już osiągniętego bardzo dużego sukcesu tj. awansu do dwóch finałów krajowych OTWP. Nasza ruszowska młodzież na przestrzeni ostatnich latach zajmuje czołowe lokaty na szczeblu powiatu, województwa i kraju w OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

J. Droś OSP Ruszów