Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Rozkazem personalnym z 29 października 2021 r., nadał z dniem 11 listopada 2021 r. pierwsze stopnie oficerskie strażakom Państwowej Straży Pożarnej. We wtorek 16 listopada 2021 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie  odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak dokonał aktu promocji funkcjonariuszy PSP na pierwszy stopień oficerski. Awanse otrzymali strażacy, którzy ukończyli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowiskoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej(SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). Wśród awansowanych był mł. kpt. Rafał Mesjasz – funkcjonariusz KP PSP w Zgorzelcu , jednocześnie bardzo aktywny strażak w OSP Ruszów i opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jest to dla nas ogromny zaszczyt mieć w swoich szeregach oficera straży pożarnej. Z uwagi na pandemię Covid-19 na uroczystości w KG PSP nie wpuszczono żadnej osoby, ale nasza skromna delegacja z upominkiem od młodzieży i strażaków czekała pod bramą komendy aby złożyć gratulacje Rafałowi.  Życzymy bezpiecznej służby w PSP i OSP oraz kolejnych awansów. W szeregach OSP Ruszów mamy również oficera Wojska Polskiego i  Straży Granicznej.

J. Droś  – OSP Ruszów

Foto – OSP Ruszów, KG PSP w Warszawie