W sobotnie popołudnie 26.06.2021 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków OSP Ruszów. Strażacy podsumowali rok 2020 oraz pięcioletnią kadencję zarządu jednostki. W uroczystym zebraniu uczestniczyli członkowie OSP i MDP oraz liczne grono zaproszonych gości tj. Dh. T.  Tiszbierek  – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Dolnośląski Komendant PSP st. bryg. M. Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. A. Czułajewski, Członek Zarządu Powiatu I. Owsik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sz. Mikołajczyk, Burmistrz GiM Węgliniec M. Wieczorek.

Na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została odznaczona srebrnym medalem „Na Straży” za wybitne osiągnięcia w działalności a zwłaszcza I miejsce w ogólnopolskim konkursie ,”Najlepsi z najlepszych” na najlepszą MDP  i opiekunów w kraju w roku ubiegłym . Podczas zebrania wręczono medale tj. srebrny ,,Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Sebastian Kurzawa a brązowy Rafał Baut odznaki za wysługę lat (najwyższą 50 lat w OSP – Józef Mesjasz) oraz  MDP. Burmistrz GiM Węgliniec M. Wieczorek w asyście Sekretarza M. Papli i Przewodniczącego RM M. Wawrzynka  wręczył również podziękowania dla wyróżniających się strażaków: R. Bauta, P. Braca, J. Czajkowskiego, A. Dobrzańskiej, S. Kurzawy R. Mesjasza, D. Wróblewskiego, J. Wilka oraz okazałą  nagrodę dla MDP (łóżka polowe, sprzęt elektroniczny). W dalszej części strażacy wybrali nowe władze i delegatów na zjazd gminny oraz przedstawicieli do zarządu gminnego.

Prezesem OSP Ruszów na następną kadencję został wybrany ponownie Dh. Janusz Droś a pozostały skład zarządu to: R. Mesjasz – Wiceprezes, M. Wilgan – Naczelnik, J. Mesjasz – Skarbnik oraz członkowie zarządu  A. Dobrzańska, P. Brac i J. Wilk. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybrany  M. Mól  oraz członkami R. Baut , S. Kurzawa. Jednostka OSP Ruszów w roku 2020 uczestniczyła w 49 działaniach ratowniczych oraz wzbogaciła swoje wyposażenie min. o sprzęt łączności radiowej , pilarkę ratowniczą, podpory stabilizacyjne, miernik wielogazowy, ponton pneumatyczny z silnikiem zaburtowym, odzież ochronną i obuwie bojowe. ubrania i kamizelki do ratownictwa wodnego, zestaw regałów na sprzęt i wyposażenie. Systemem gospodarczym przez samych strażaków przeprowadzono prace remontowe w świetlicy i zapleczu socjalnym polegające na malowaniu wszystkich  ścian, sufitów oraz wymianie ok, 140 m2 paneli podłogowych nieodpłatnie pozyskanych jako darowiznę. Ogromnym wyróżnieniem dla naszej młodzieży i strażaków była obecność na zebraniu oraz podczas plenerowej zbiórki rekreacyjnej w dniu następnym Dh. Teresy Tiszbierek – Wiceprezes ZG ZOSP RP w Warszawie, jednocześnie przewodniczącej komisji ds. młodzieży i sportu. List gratulacyjny ruszowskim strażakom przesłał również Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbryg. Adam Konieczny. Życzymy nowemu zarządowi wytrwałości oraz dziękujemy za dotychczasową pracę społeczną wszystkim strażakom oraz młodzieży..

J. Droś – OSP Ruszów

J. Wilk – Foto