Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP” w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymała dotację w kwocie 19 054,00 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Ruszów. Całość zadania to kwota28 171,92 zł  (19 054,00 zł – dotacja WFOŚiGW a 9 117,92 zł – środki własne – dotacja Gminy Węgliniec). Nasi strażacy wzbogacili swoje wyposażenie o następujący sprzęt, środki ochrony indywidualnej tj.

– 2 cyfrowe radiotelefony przenośne z ładowarkami samochodowymi

– bezprzewodowy detektor – miernik wielogazowy z alarmem bezruchu 

– nowoczesną prądownicę wodną z regulacją wydajności oraz strumienia

– 2 podpory stabilizacyjne bardzo przydatne podczas wypadków drogowych, katastrof

– 4 komplety ubrań specjalnych

– 6 par bojowych butów gumowych – strażackich

W najbliższych dniach, po zapoznaniu się strażaków z nowym wyposażeniem podczas zaplanowanych ćwiczeń praktycznych sprzęt zostanie umieszczony i zamontowany w samochodach pożarniczych a środki ochrony indywidualnej (ubrania, buty) wydane strażakom. 

J. Droś – OSP Ruszów