W dniu dzisiejszym tj. czwartek 16.04.2020 r. – popołudniu strażacy z OSP Ruszów rozpoczną sukcesywną dostawę dla mieszkańców Ruszowa, Okrąglicy, Kościelnej Wsi, Polany bezpłatnych pakietów zawierających maseczkę ochronną i rękawiczki przygotowane przez Urząd Gminy I Miasta Węgliniec. Zgodnie z otrzymana dyspozycją na jedno gospodarstwo domowe tj. jedną skrzynkę na listy przypada jeden pakiet niezależnie od liczby mieszkańców. W przypadku braku skrzynki strażacy postarają się w miarę możliwości zostawić kopertę bez wchodzenia na teren posesji w widocznym miejscu. Maseczki są wielorazowego użytku zgodnie z obowiązującymi zasadami ich użytkowania. W przypadku niezamierzonego ominięcia lub braku miejsca na bezpieczne pozostawienie pakietu proszę o kontakt telefoniczny w piątek lub sobotę na numer telefonu 75 77 81 310 wyłącznie w godzinach 19,00 – 19,30 – remiza OSP Ruszów . Przy telefonie będzie dyżurował strażak.
J. Droś – OSP Ruszów