Bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach.

Brak opadów deszczu (ostatnie opady na terenie Nadleśnictwa Ruszów  to tylko 3,1 l.  wody na m2 w dniu  14.04 i  0,6 l. na m2 w dniu 29.03) oraz  wysokie temperatury powietrza i występujący wiatr  spowodowały że, utrzymuje się bardzo duże zagrożenie pożarowe  w lasach. Od kilku dni obowiązuje trzeci tj. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu a wilgotność ścioły leśnej mierzona o godzinie 13,00 spada poniżej dziesięciu procent. W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Ruszów jak również sąsiednich nadleśnictw powstało  kilkanaście pożarów lasu. Leśnicy i strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu  na terenie obszarów leśnych a w przypadku zauważenia pożaru o natychmiastowe zgłaszanie do straży pożarnej  – telefon 998 lub 112.

Janusz Droś – Nadleśnictwo Ruszów