24 lutego 2019 r. w remizie OSP w Ruszowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowano rok 2018 oraz wyznaczono priorytetowe zadania do realizacji w roku bieżącym. Jednostka stanowi podstawowe zabezpieczenie północnej części powiatu zgorzeleckiego z uwagi na daleki dojazd JRG PSP.

Ruszowscy strażacy w roku 2018 uczestniczyli w 67 działaniach ratowniczych, w tym 29 pożarach, 36 miejscowych zagrożeniach i 2 alarmach fałszywych. Łącznie w działaniach ratowniczych wzięło udział 27 strażaków (najwięcej wyjazdów Łukasz Stasiak – 41, Sebastian Kurzawa – 40). Dodatkowo na przestrzeni całego roku dostarczano do wskazanych przez gminę gospodarstw w Okrąglicy i Kościelnej Wsi wodę do celów spożywczych i gospodarczych, łącznie 90 wyjazdów. W zebraniu uczestniczyli min. burmistrz GiM Węgliniec Mariusz Wieczorek , z-ca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński, komendant powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. Artur Czułajewski, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Zgorzelcu dh. Waldemar Błauciak, starosta powiatu zgorzeleckiego Artur Bieliński, wiceprzewodniczący rady powiatu zgorzeleckiego Szymon Mikołajczyk, , przewodniczący rady miejskiej w Węglińcu Wiesław Piechota oraz delegacja czeskich strażaków z Kunratic u Cvikova na czele z wójtem M. Iwanejko. Na uwagę zasługuje bardzo dobra praca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pod opieką Anety Dobrzańskiej i Rafała Mesjasza , której członkowie są bardzo aktywni i w minionym roku odnieśli liczne sukcesy w sporcie pożarniczym wg. regulaminu CTIF (dziewczęta 2 a chłopcy 5 miejsce w woj. dolnośląskim i podwójne mistrzostwo powiatu) oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (2 miejsce w kraju w kat. Gimnazjum Miłosz Mesjasz a 12 miejsce Maksymilian Drgas). Za dobrą pracę młodzi strażacy podczas uroczystości 70 – lecia OSP Ruszów w maju ubiegłego roku otrzymali proporzec. W roku ubiegłym jednostka wzbogaciła swoje wyposażenie min. o kamerę termowizyjną, zestaw narzędzi hydraulicznych do wycinania pedałów i otwierania drzwi do mieszkań, zestaw poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem, 2 ubrania bojowe oraz akumulatorową pilę szablastą. Na uwagę zasługuje również wysoka sprawność techniczna posiadanego sprzętu i wyposażenia dzięki zaangażowaniu strażaków oraz konserwatorów sprzętu z rodzinnego ,,teamu’’ tj. Roberta, Grzegorza i Zbigniewa Dziubak. Podczas dyskusji zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili poziom gotowości bojowej i wyposażenia technicznego jednostki oraz podziękowali wszystkim strażakom oraz ich rodzinom za społeczną służbę i życzyli dalszych sukcesów.
Foto – J. Wilk
J. Droś – OSP Ruszów