Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu od 22.05.2018 r. do 10.06.2018 r.

Szczegóły w decyzji:

decizjazakaz