Z uwagi na zbliżające się ferie oraz okres zimowy strażacy z OSP Ruszów przy współudziale Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  spotkali się z uczniami Gimnazjum oraz klas V-VI  Szkoły Podstawowej w Ruszowie .  Omówiono zachowanie na lodowiskach  (wskazano miejsca zabronione – niebezpieczne), zjazdy  na sankach, nartach, zachowanie na stoku narciarskim ( narciarski dekalog), ubiór na zimę. Zaprezentowano podstawowe zasady udzielenia pomocy przedlekarskiej  poszkodowanym  z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Ruszów.

Prowadzący spotkanieaspirant Rafał Mesjasz poinformował   o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla oraz zaprezentował  i omówił zasady działania czujki CO. Po części teoretycznej można było poćwiczyć RKO na fantomie wraz z członkami  MDP.