K O M U N I K A T

Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Burmistrza

Gminy i Miasta Węgliniec

W związku z wojewódzkim treningiem zgrywającym „System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania” w poniedziałek 01 sierpnia 2016 r. w godzinach między 1700 a 1710 w mieście i gminie przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

 

– o godzinie 1700 „ogłoszenie alarmu” (dźwięk modulowany trwający 3 minuty)

– o godzinie 1710 „odwołanie alarmu” (dźwięk ciągły trwający 3 minuty)

Przekazywane sygnały będą ćwiczebnymi, których praktycznie nie należy wykonywać

                                                          Szef Obrony Cywilnej

                                              Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

                                                     Stanisław MIKOŁAJCZYK