W dniu 16.05.16 o godzinie 12,30 jednostka OSP Ruszów została zadysponowana do pożaru lasu w Nadleśnictwie Ruszów ( Leśnictwo Głuszec) k/ Jagodzina. Pożar został został szybko zlokalizowany i ugaszony na powierzchni ok. 5 arów w drzewostanie sosnowym 14 i 41 lat. Podczas trwającej akcji dogaszania ok. 13,45 został zgłoszony następny pożar lasu, tym razem w Nadleśnictwie Węgliniec (Leśnictwo Węglowiec) k/ Starego Węglińca. Natychmiast do pożaru została zadysponowana alarmowo nasza jednostka i OSP Węgliniec.

I tym razem dzięki sprawnej akcji pożar objął powierzchnię tylko ok. 5 arów w trudnym, bagiennym terenie. W obydwu przypadkach pożary zostały wykryte przez system obserwacyjny nadleśnictw a pierwsze na miejscu pojawiły się samochody patrolowo – gaśnicze leśników. Podczas gaszenia wymienionych pożarów uczestniczyli również strażacy – ochotnicy z Jagodzina, Starego Węglińca, Czerwonej Wody i JRG PSP Zgorzelec ( w tym cysterna 25 tys. litrów). Leśnicy i strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych.