W dniu 01 kwietnia 2016 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie bryg. Marek Kamiński z rąk Jarosława Zielińskiego – sekretarza stanu w MSWiA w obecności komendanta głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego otrzymał akt powołania na stanowisko zastępcy dolnośląskiego komendanta PSP we Wrocławiu. Bryg. Marek Kamiński w okresie nauki w szkole średniej jak również Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie był bardzo aktywnym członkiem naszej jednostki OSP. Uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo – gaśniczych jak również zawodach sportowo – pożarniczych. Pomimo zmiany miejsca zamieszkania utrzymuje stały kontakt z naszą jednostką i podczas pobytu w Ruszowie bardzo często odwiedza naszą remizę gdzie służy radą i doświadczeniem. Życzymy powodzenia i gratulujemy awansu.

Więcej informacji:

http://www.kwpsp.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:powoanie-zasppcow-dolnolskiego-komendanta-wojewodzkiego-psp&catid=3:nowopci

http://www.kwpsp.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:nowi-zastpcy-dolnolskiego-komendanta-wojewodzkiego-psp-&catid=3:nowopci

foto: źródło: www.kwpsp.wroc.pl