W dniu 06 marca 2016 r. w świetlicy strażackiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie. Strażacy podsumowali rok 2015 oraz pięcioletnią kadencję ustępującego zarządu. Ruszowscy strażacy w roku 2015 brali udział w 96 działaniach ratowniczo – gaśniczych (33 pożary, 61 miejscowe zagrożenia, 2 alarmy fałszywe).

W obradach uczestniczył Burmistrz GiM Węgliniec – Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu – Waldemar Błauciak , Naczelnik Wydziału  KP PSP w Zgorzelcu – st. kpt. Adam Wiliński. Aktualnie w jednostce przeszkolonych i uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jest 34 osoby. Strażacy oprócz wyszkolenia podstawowego (34) posiadają specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego (22), wodnego  i powodziowego (12), udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej (17), operatorów i konserwacji sprzętu (10), obsługi lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (17), dowódcy (14). Przy jednostce utworzona jest chłopięco – dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca aktualnie 20 młodych adeptów pożarnictwa. W roku 2015 wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń w remizie systemem gospodarczym przy znaczny wsparciu strażaków. W minionym roku wyposażenie ruszowskich strażaków wzbogaciło się min. o sprzęt do rat. drogowego (2 hydrauliczne rozpieracze kolumnowe, adaptory z łańcuchami do rozpieracza ramieniowego, wspornik progowy i 2 przedłużki – wartość 20,0 tys.), nowoczesną prądownicę wodno – pianową, pasy bojowe z zatrzaśnikiem (6), hełmy dla MDP (12), noże ratownicze (4), kołowrót z liną ratowniczą, butle kompozytowe do aparatów powietrznych (2), mostki przejazdowe (2) wyposażenie garażu tj. odkurzacz przemysłowy, regały na sprzęt i stół warsztatowy jak również do świetlicy zakupiono nowy telewizor. Dwa samochody pożarnicze tj. MAN i Toyota poddane były specjalistycznym przeglądom w autoryzowanych serwisach. Środki finansowe na działalność OSP pochodzą głównie z dotacji samorządu tj. UGiM w Węlińcu oraz Związku ZOSP RP. KG PSP w ramach KSRG oraz darowizn miejscowych sponsorów (głównie Nadleśnictw Ruszów, Pieńsk i Węgliniec). Podczas obrad strażacy udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Nowy skład zarządu przedstawia się następująco: Prezes – Janusz Droś, Naczelnik – Maciej Wilgan, Wiceprezes – Rafał Mesjasz, Skarbnik – Józef Mesjasz oraz członkowie zarządu – Aneta Dobrzańska, Paweł Brac i Janusz Wilk, (skład zarządu nie uległ zmianie, powiększono o 1 osobę tj. o A. Dobrzańską która opiekuje się MDP). Natomiast komisja rewizyjna to: Przewodniczący – Mariusz Mól, Sekretarz – Sebastian Kurzawa, członek komisji – Rafał Baut.

Obrady zakończyły się w przyjacielskiej atmosferze przy wspólnej kolacji przygotowanej przez samych strażaków. Wędliny na kolacje zostały ufundowane przez Pana Roberta Kaletę – Przetwórstwo Mięsne, za co serdecznie dziękujemy.

DSC_4759.. (Kopiowanie) DSC_4760.. (Kopiowanie) DSC_4761.. (Kopiowanie) DSC_4763.. (Kopiowanie) DSC_4765.. (Kopiowanie) DSC_4770.. (Kopiowanie) DSC_4782.. (Kopiowanie) DSC_4787.. (Kopiowanie) DSC_4789.. (Kopiowanie) DSC_4797.. (Kopiowanie) DSC_4800.. (Kopiowanie) DSC_4808.. (Kopiowanie)