W roku 2015r. nasza jednostka wyjeżdżała do zdarzeń 96 razy. Wyjazdy do pożarów – 33; miejscowe zagrożenia 61.Niestety nie obyło się również bez alarmów fałszywych w liczbie 2.  Nie odnotowano wypadków w śród strażaków podczas działań ratowniczo gaśniczych.