W dniu 18.11.2015 r. odbyła się dalsza cześć szkolenia z pierwszej pomocy dla MDP Ruszów i MDP Czerwona Woda. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariusza Straży Granicznej z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz zawodowego ratownika medycznego – Łukasza Finka.

Tematyka poruszana w tym dniu dotyczyła głównie oceny miejsca zdarzenia – jak to mogło wpłynąć na osobę poszkodowaną, zapewnienia swojego bezpieczeństwa, a także osoby poszkodowanej, prawidłowego wezwania pomocy oraz resuscytacji krążeniowo oddechowej przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu OSP a także, bez użycia sprzętu  w warunkach polowych.  Młodzież ćwiczyła pod okiem praktyków, którzy na bieżąco korygowali niewielkie błędy. Każdy z uczestników indywidualnie podchodził do osoby poszkodowanej i przeprowadzał resuscytację. W zajęciach wzięło udział 28 osób,  Autorem zdjęć ze szkolenia jest Janusz Wilk, który z racji doświadczenia ( funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej z Bolesławca) również pomagał przy prowadzeniu zajęć.

IMG_3841 IMG_3839 IMG_3835 IMG_3916 IMG_3913 IMG_3909 IMG_3908 IMG_3906 IMG_3893 IMG_3889 IMG_3883 IMG_3882 IMG_3881 IMG_3869 IMG_3860 IMG_3853