W piątkowe popołudnie 18.09.2015 r. wraz ze strażakami z Czerwonej Wody zaprosiliśmy na wspólne ćwiczenia swoich partnerów z Niemiec tj. FFW Kodersdorf i FFW Horka jak również strażaków z OSP Węgliniec. Zaplanowane ćwiczenia obejmowały dwa odrębne zadania i miejsca. Pierwsze założenie to pożar lasu na terenie Nadleśnictwa Węgliniec w rejonie torów kolejowych.

 Przyjęto że powstał pożar lasu w kompleksie leśnym do gaszenia którego zadysponowany były trzy średnie samochody gaśnicze tj. OSP Węgliniec, Czerwona Woda i Ruszów oraz służby leśne Nadleśnictwa Węgliniec. Ze względu na szybki rozwój pożaru wezwano do pomocy swoich niemieckich partnerów z FFW Kodersdorf i Horka którzy z uwagi na posiadanie pojazdów o dużych zbiornikach   na wodę (4,5 tys. litrów) otrzymali zadanie dowożenia wody do miejsca pożaru  z zorganizowanego w lesie punktu czerpania wody na rzece i małym zbiorniku wodnym (OSP Cz. Woda i Ruszów – motopompy przenośne). Bezpośrednio po ćwiczeniu przeprowadzono krótkie podsumowanie w którym uczestniczyli przedstawiciele   Nadleśnictwa Węgliniec na czele z Panem A. Robaszkiewiczem odpowiedzialnym za ochronę p.poż w nadleśnictwie. Drugim miejscem ćwiczeń były obiekty Firmy COLIAN, który jest zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej koło Wykrot. Przyjęto założenie , że ok. 20,00 powstał pożar w pomieszczeniu gospodarczym, pracownicy podjęli nieskuteczną próbę gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym oraz przeprowadzili ewakuację załogi II zmiany. Strażacy zostali podzieleni na dwa odcinki bojowe tj. I -Cz. Woda i Kodersdorf oraz II – Ruszów , Horka i Węgliniec. Po przybyciu na miejsce pożaru (ćwiczeń) KAR otrzymał informację od uprawnionego pracownika firmy ,że na zbiórce brak jest trzech pracowników. Do wnętrza obiektu     w celu poszukiwaniu zaginionych pracowników oraz ugaszenia pożaru z dwóch stron weszły 4 mieszane polsko – niemieckie roty w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Roty tworzyli strażacy z Cz. Wody i Kodersdorfu oraz Ruszowa i Horki. Pary strażackie tworzące rotę polsko – niemiecką pracowały w sztucznym zadymieniu oraz ciemności (użyto tylko latarek) musiały dodatkowo pokonać barierę językową. Ewakuowanym z wnętrza „palącego” się zakładu pracownikom pierwszej pomocy udzielali strażacy z OSP Węgliniec i Cz. Woda. Wspólnie z załogą Firmy COLIAN i strażakami omówiono i podsumowano ćwiczenia po czym wszyscy ćwiczący udali się do remizy OSP w Czerwonej Wodzie na wspólny posiłek. Celem ćwiczenia było zgrywanie się jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego naszej gminy z partnerami z Niemiec. Strażacy serdecznie dziękują Firmie COLIAN oraz Nadleśnictwu Węgliniec za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń a dodatkowo leśnikom za poczęstunek zorganizowany w obrębie punktu czerpania wody.

 

  DSC_9631 (Kopiowanie) DSC_9591 (Kopiowanie) DSC_9589 (Kopiowanie)DSC_9571 (Kopiowanie) DSC_9563 (Kopiowanie) DSC_9543 (Kopiowanie)DSC_9538 (Kopiowanie) DSC_9527 (Kopiowanie) DSC_9524 (Kopiowanie)DSC_9522 (Kopiowanie) DSC_9511 (Kopiowanie) DSC_9504 (Kopiowanie)DSC_9502 (Kopiowanie) DSC_9490 (Kopiowanie) DSC_9479 (Kopiowanie)DSC_9477 (Kopiowanie) DSC_9471 (Kopiowanie)DSC_9448 (Kopiowanie) DSC_9391 (Kopiowanie) DSC_9380 (Kopiowanie)DSC_9374 (Kopiowanie) DSC_9373 (Kopiowanie) DSC_9345 (Kopiowanie)DSC_9314 (Kopiowanie) DSC_9312 (Kopiowanie) DSC_9309 (Kopiowanie)DSC_9305 (Kopiowanie) DSC_9302 (Kopiowanie) DSC_9298 (Kopiowanie)