W dniu 24 października 2022 r. w sali Węglinieckiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie promes – dotacji celowej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego na zakup sprzętu. Środki przyznane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. W całym kraju przyznano dotacje na ogólną kwotę 25 mln zł. Środki finansowe trafią do 5206 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. W województwie dolnośląskim dotację otrzymało 240 jednostek OSP na łączną kwotę 1 145 000 zł. w tym wszystkie pięć OSP z naszej gminy na kwotę łącznie 32 800,00 złotych. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki na sprzęt do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia. Rangę uroczystości na której wręczono 31 promes  zdecydowanie podniosła obecność senatora Rafała Ślusarza , Zastępcy Komendanta Głównego PSP w Warszawie nadbrygadiera Adama Koniecznego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Marka Kamińskiego jak również Komendantów Powiatowych PSP, samorządowców na czele z Burmistrzem GiM Węgliniec Mariuszem Wieczorkiem i Starostą Zgorzeleckim Arturem Bielińskim. Po uroczystym wręczeniu promes zaproszeni goście w ciepłych słowach wypowiedzieli się o pracy z młodzieżą i docenili pracę młodzieży w Gminie Węgliniec. W nagrodę –  wyróżnienie na uroczystość zaproszona została reprezentacja – delegacja MDP przy OSP Ruszów. Całość zakończono przy smakowitym poczęstunku , wspólnych rozmowach oraz pamiątkowej fotografii . Zaproszeni goście po zakończeniu uroczystości zwiedzili będącą w trakcie  prac remontowych siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu. Był to ogromny zaszczyt dla naszej lokalnej społeczności, ponieważ nigdy jeszcze nie odwiedził nas generał pożarnictwa a dzisiaj było ich aż dwóch. 

J. Droś – Komendant Gminny OSP

J. Wilk – Foto