Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych  z dn. 17 grudnia 2021 r. dała możliwość przyznania i wypłaty strażakom – ochotnikom świadczenia ratowniczego od 1 stycznia 2022 . Aby ubiegać się o to świadczenie należy spełnić kilka ustawowych warunków:                                                       

– osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),

– udokumentować bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,

– złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Wniosek wraz z oświadczeniami minimum 3 świadków jest weryfikowany przez  Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec i po pozytywnym zweryfikowaniu wnioskodawca składa zebrane dokumenty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, gdzie Komendant Powiatowy PSP wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

W dniu 25 marca 2022 r. w remizie OSP Ruszów uroczyście wręczono pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego siedmiu strażakom w Gminie Węgliniec tj.

OSP Czerwona Woda:

– Marian Jagodziński, Eugeniusz Kloc, Michał Jurków

OSP Ruszów

– Henryk Szczepaniak, Kazimierz Kurjata, Józef Mesjasz

OSP Stary Węgliniec 

– Władysław Szczurek

Decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego uroczyście wręczył Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu mł. bryg. A. Czułajewski w asyście Burmistrza GiM Węgliniec M. Wieczorka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu W. Błauciaka oraz Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu kpt. G. Fleszara. Po części oficjalnej czas był mile spędzony na rozmowach i wspominaniu dawnych czasów , zwłaszcza udziału  weteranów w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Aktualnie świadczenie ratownicze wypłacane jest w kwocie 200 złotych miesięcznie. Życzymy naszym druhom zdrowia i korzystania z dodatku do emerytury przez wiele kolejnych lat.

J. Droś – Komendant Gminny OSP

J. Wilk – Foto